Планы тренировок

План тренировок на 06.03.2017 — 10.03.2017 (Ленинский)

План тренировки на 06.03.2017:

План тренировки на 10.03.2017:


 • Hiriki No Yosei (1)
 • Hiriki No Yosei (2)


 • Katate Mochi Yonkajo Osae (2)
 • Suwari Waza Katate Mochi Yonkajo Osae (2)


 • Yokomen Uchi Hiji Ate Kokyu Nage (1)
 • Suwari Waza Yokomen Uchi Hiji Ate Kokyu Nage (1)

План тренировок на 27.02.2017 — 03.03.2017 (Ленинский)

План тренировки на 27.02.2017:

План тренировки на 01.03.2017:

План тренировки на 03.03.2017:


 • Hiriki No Yosei (1)
 • Hiriki No Yosei (2)


 • Ryote Mochi Nikajo Osae (1)
 • Suwari Waza Ryote Mochi Nikajo Osae (1)


 • Yokomen Uchi Sankajo Osae (2)
 • Suwari Waza Yokomen Uchi Sankajo Osae (2)


 • Katate Mochi Yonkajo Osae (1)
 • Suwari Waza Katate Mochi Yonkajo Osae (1)

План тренировок на 06.02.2017 — 10.02.2017 (Ленинский)

План тренировки на 06.02.2017:

План тренировки на 08.02.2017:

План тренировки на 10.02.2017:

 • Ryote Mochi Oyo Waza


 • Hiriki No Yosei (1)
 • Hiriki No Yosei (2)


 • Ryote Mochi Nikajo Osae (1)
 • Suwari Waza Ryote Mochi Nikajo Osae (1)


 • Ryote Mochi Nikajo Osae (2)
 • Suwari Waza Ryote Mochi Nikajo Osae (2)

План тренировок на 30.01.2017 — 03.02.2017 (Ленинский)

План тренировки на 30.01.2017:

План тренировки на 01.02.2017:

План тренировки на 03.02.2017:

 • Sokumen Irimi Nage Oyo Waza


 • Tai No Henko (1)
 • Tai No Henko (2)


 • Katate Mochi Sokumen Irimi Nage (1)
 • Suwari Waza Katate Mochi Sokumen Irimi Nage (1)


 • Katate Mochi Sokumen Irimi Nage (2)
 • Suwari Waza Katate Mochi Sokumen Irimi Nage (2)

План тренировок на 23.01.2017 — 27.01.2017 (Ленинский)

План тренировки на 23.01.2017:

План тренировки на 25.01.2017:

План тренировки на 27.01.2017:

 • Kote Gaeshi Oyo Waza


 • Shumatsu Dosa (1) в парах
 • Shumatsu Dosa (2) в парах


 • Shomen Uchi Yonkajo Osae (1)
 • Suwari Waza Shomen Uchi Yonkajo Osae (1)


 • Ryote Mochi Tenchinage (2)
 • Suwari Waza Ryote Mochi Tenchinage (2)