Планы тренировок

План тренировки на 17.07.2015 (Ленинский)

Связка: Shiho Nage — Hiji Ate Kokyu Nage — Kokyu Nage


  • Yokomen Uchi Jiyu Waza