Планы тренировок

План тренировок на 03.04.2017 — 07.04.2017 (Ленинский)

План тренировки на 03.04.2017:

План тренировки на 05.04.2017:

План тренировки на 07.04.2017:


 • Hiriki No Yosei (1)
 • Hiriki No Yosei (2)


 • Tai No Henko (1)
 • Tai No Henko (2)


 • Shumatsu Dosa (1)
 • Shumatsu Dosa (2)


 • Shomen Uchi Yonkajo Osae (1)
 • Suwari Waza Ryote Mochi Kokyu Ho (1)


 • Mune Mochi Hijishime (2)
 • Ryote Mochi Tenchi Nage (1)


 • Shomen Uchi Kote Gaeshi (2)