Планы тренировок

План тренировок на 05.09.2016 — 09.09.2016 (Ленинский)

План тренировки на 05.09.2016:

План тренировки на 07.09.2016:

План тренировки на 09.09.2016:


  • Tai No Henko (1)
  • Tai No Henko (2)


  • Katate Mochi Kotegaeshi (1)
  • Katate Mochi Kotegaeshi (2)


  • Shomen Tsuki Kotegaeshi (1)
  • Shomen Tsuki Kotegaeshi (2)


  • Shomen Tsuki Jiyu Waza