Планы тренировок

План тренировок на 10.04.2017 — 14.04.2017 (Ленинский)

План тренировки на 10.04.2017:

План тренировки на 12.04.2017:

План тренировки на 14.04.2017:


  • Hiriki No Yosei (1)
  • Hiriki No Yosei (2)


  • Tai No Henko (1)
  • Tai No Henko (2)


  • Shumatsu Dosa (1)
  • Shumatsu Dosa (2)


  • Suwari Waza Ryote Mochi Kokyu Ho (2)
  • Suwari Waza Ryote Mochi Kokyu Ho (3)


  • Suwari Waza Ryote Mochi Kokyu Ho (4)
  • Shomen/Yokomen Uchi Jiyu Waza