Планы тренировок

План тренировок на 22.03.2017 — 24.03.2017 (Ленинский)

План тренировки на 22.03.2017:

План тренировки на 24.03.2017:


  • Tai No Henko (2)
  • Shumatsu Dosa (1)


  • Shomen Tsuki Kotegaeshi (2)
  • Suwari Waza Shomen Tsuki Kotegaeshi (2)


  • Mune Mochi Hijishime (1)
  • Suwari Waza Mune Mochi Hijishime (1)