Планы тренировок

План тренировок на 29.08.2016 — 02.09.2016 (Ленинский)

План тренировки на 29.08.2016:

План тренировки на 31.08.2016:

План тренировки на 02.09.2016:


  • Hiriki No Yosei (1)
  • Hiriki No Yosei (2)


  • Hiji Mochi Ikkajo Osae (1)
  • Hiji Mochi Ikkajo Osae (2)


  • Hiji Mochi Sankajo Osae (1)
  • Hiji Sankajo Ikkajo Osae (2)


  • Ryote Mochi Jiyu Waza