Планы тренировок

План тренировок на 30.05.2016 — 03.06.2016 (Ленинский)

План тренировки на 30.05.2016:

План тренировки на 01.06.2016:

План тренировки на 03.06.2016:


 • Tai No Henko (1)
 • Tai No Henko (2)


 • Mune Mochi Sokumen Iriminage (1)
 • Mune Mochi Sokumen Iriminage (2)


 • Hiriki No Yosei (1)
 • Hiriki No Yosei (2)


 • Kata Mochi Nikajo Osae (1)
 • Kata Mochi Nikajo Osae (2)


 • Shumatsu Dosa (1)
 • Shumatsu Dosa (2)


 • Ryote Mochi Shihonage (1)
 • Ryote Mochi Shihonage (2)